Regulamentul campanie Christmas Sale

Regulamentul Campaniei de Craciun
Articolul 1. Organizatorul campaniei
Art. 1.1. Campania dedicata sarbatorilor de Craciun este organizata de S.C. Green Ideas Group MTC SRL
S.R.L., cu sediul in Str. Oasului, Nr. 16, Otopeni, Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/2703/2009, CUI: 25211984, operator de date cu caracter personal, in sensul Legii nr. 677/2001. In
continuare, S.C. Green Ideas Group MTC SRL S.R.L. va fi denumita “Organizator”.
Articolul 2. Obiectul Campaniei
Art 2.1. Obiectul Campaniei il reprezinta aplicarea de reduceri cuprinse intre 30% si 50% pentru
produsele disponibile pe website-ul: https://supertouch.ro/ .
Articolul 2. Denumirea campaniei, durata si locatia de desfasurare.
Art. 2.1. Campania promotionala poarta denumirea “Christmas Sale”.
Art. 2.2.Campania promotionala se desfasoara pe teritoriul Romaniei in perioada 18 – 26 decembrie 2020,
pe https://supertouch.ro/, pentru produsele disponibile pe website.
Articolul 3. Eligibilitatea
Art. 3.1. De aceasta campanie beneficiaza orice persoana fizica sau juridica, care cumpara minim un
produs de pe pagina web https://supertouch.ro/, in perioada perioada perioada 18 – 26 decembrie 2020.
Art. 3.2. Persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani nu au dreptul de a plasa comenzi.
Art. 3.3. Participantii inscrisi in Campanie care efectueaza comenzi, garanteaza ca datele furnizate sunt
complete, corecte si conforme.
Articolul 4. Produsele aflate in campanie si procentele de discount aplicate
Art. 4.1. Produsele implicate in Campanie sunt toate produsele disponibile pe website-ul
https://supertouch.ro/.
Art. 4.2. Produsele aflate in Campanie sunt valabile in limita stocului disponibil.
Art. 4.3. Un participant poate comanda mai multe bucati disponibile din acelasi produs.
S.C. GREEN IDEAS GROUP MTC S.R.L.
J40/2703/02.03.2009, CUI 25211984,
str. Jirului nr. 6, sector 4, Bucureşti, 041247 e-mail: office@greenideas.com.ro
Art. 4.4. Produsele au aplicate procente de discount cuprinse intre 20% si 30% pe perioada desfasurarii
campaniei.
Art. 4.5. Promotia este valabila in limita stocului disponibil si se adreseaza exclusiv clientilor finali care
achizitioneaza produse din gama SuperTouch aflate in Campanie in perioada 18 – 26 decembrie 2020.
Articolul 5 . Modificarea, intreruperea, suspendarea si incetarea Campaniei “ Christmas Sale”.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe, modifica sau suspenda Campania oricand pe parcursul
desfasurarii acesteia. Acesta se obliga sa informarmeze in prealabil utilizatorii prin mijloace de
comunicare corespunzatoare (in mediul online: website; email; social media).
Articolul 6. Taxe si impozite
Organizatorul Campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, in conformitate cu
prevederile legislative in vigoare.
Articolul 7. Livrarea
Livrarea produselor se va efectua in termen de 1-5 zile lucratoare de la inregistrarea comenzii.
Articolul 8. Protectia datelor cu caracter personal
8.1. Participarea in cadrul Campaniei reprezinta acordul preluarii datelor cu caracter personal ce pot fi
utilizate de organizator in scop publicitar/comercial, nelimitat teritorial si/sau temporal.
8.2. Prin participarea la prezenta Campanie, participantii accepta in mod neconditionat ca datele personale
de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita doar de catre
Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor campanii similare de marketing.
8.3. Organizatorul garanteaza participantilor drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, lege ce
prevede dreptul de acces la date, la informare, dreptul de interventie asupra datelor cat si dreptul la
opozitie.
8.4. Participantii isi pot retrage oricand acordul privind utilizarea datelor personale sau privind orice tip
de informare, printr-o cerere scrisa transmisa la adresa Organizatorului sau pe adresa de email:
office@greenideas.com.ro.
Articolul 9. Litigii
Reclamatiile sau sesizarile ce au ca obiect Campania „Christmas Sale” pot fi transmise in scris la adresa
de corespondenta specificata in cadrul Art. 1 al prezentului Regulament sau pe mail la
office@greenideas.com.ro in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs
evenimentul reclamat.
S.C. GREEN IDEAS GROUP MTC S.R.L.
J40/2703/02.03.2009, CUI 25211984,
str. Jirului nr. 6, sector 4, Bucureşti, 041247 e-mail: office@greenideas.com.ro
9.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament in vigoare.
9.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campania “Christmas Sale” se vor
rezolva pe cale amiabila. In caz contrar, sau, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din
Bucuresti.
Articolul 10. Regulamentul campaniei si raspunderea participantilor
Regulamentul campaniei este afisat in format digital pe site-ul official al Organizatorului , respectiv:
https://supertouch.ro/, pe toata perioada de desfasurare a Campaniei cat si dupa incheierea acesteia.
Art. 10.1. Participarea in cadrul Campaniei semnifica acordul Participantului asupra prevederilor si
aplicarii prezentului Regulament .
Art. 10.2. Prezentul Regulament a fost incheiat astazi, 11.11.2019 .
Organizator,
S.C. GREEN IDEAS GROUP MTC S.R.L.

Language »
MENIU / LISTA PRODUSE